Monthly Archives: Grudzień 2019

Informacje ogólne

Na Wydziale Biologii UG studenci kierunku BIOLOGIA mogą wybrać opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego.  Studenci rozpoczynający w roku 2018/2019 studia II stopnia na kierunku Biologia realizują moduł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w … Continue reading

Posted in Dla kandydatów na nauczycieli | Comments Off on Informacje ogólne