Informacje ogólne

Na Wydziale Biologii UG studenci mogą wybrać opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
Zrealizowanie modułu nadaje absolwentowi kierunku biologia studiów II stopnia uprawnienia do nauczania przedmiotu BIOLOGIA  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

This entry was posted in Dla kandydatów na nauczycieli. Bookmark the permalink.

Comments are closed.