Program przygotowania do zawodu nauczyciela – plan pomostowy

W okresie przejściowym (cykl kształcenia 2019/2020; 2020/2021 i 2021/2022) istnieje możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu biologia uczestnicząc w module nauczycielskim o zblokowanej formie tylko na drugim stopniu kierunku Biologia (Załącznik 3).

Comments are closed.