Program przygotowania do zawodu nauczyciela

Uprawnienia nauczycielskie można uzyskać wyłącznie na kierunku Biologia – studia II stopnia.

Kształcenie obejmuje łącznie 300 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych realizowanych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęciom przypisano w sumie 26 punktów ECTS nie wliczanych do limitu 120 punktów obowiązujących do zaliczenia studiów II stopnia. Osoby chcące uzyskać stosowne uprawnienia realizują następujący program:

aaaa

Lp

Przedmiot

Forma zal. po semestrze

Łącznie

I rok

II rok

Godziny

ECTS

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

E

Z

Ćw.

praktyki

ECTS

Ćw.

Praktyki

ECTS

Ćw.

praktyki

ECTS

Ćw.

praktyki

ECTS

1

Psychologia

x

60

4

60

4

2

Pedagogika

x

60

4

60

4

3

Praktyka wychowawcza

x

30

1

30

1

4

Emisja głosu

x

30

2

30

2

5

Podstawy dydaktyki

x

45

3

45

3

6

Praktyka – Obserwowanie lekcji

x

30

1

30

1

7

Dydaktyka biologii

x

75

5

75

5

8

Praktyka – Asystowanie nauczycielowi (we wrześniu)

x

45

2

45

2

9

Ewaluacja w kształceniu

x

30

2

30

2

10

Praktyka- Samodzielne prowadzenie zajęć

x

45

2

45

2

OGÓŁEM:

450

26

120

0

8

75

60

7

75

45

7

30

45

4

aaaa

Szczegółowych informacji udzielą wszyscy pracownicy Pracowni Dydaktyki Biologii.

Comments are closed.