Program przygotowania do zawodu nauczyciela – rocznik 2018/2019

Uprawnienia nauczycielskie można uzyskać wyłącznie na kierunku Biologia – studia II stopnia.

Kształcenie obejmuje łącznie 300 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych realizowanych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęciom przypisano w sumie 26 punktów ECTS nie wliczanych do limitu 120 punktów obowiązujących do zaliczenia studiów II stopnia. Osoby chcące uzyskać stosowne uprawnienia realizują następujący program:

Szczegółowych informacji udzielą wszyscy pracownicy Sekcji Dydaktyki Biologii

آموزش بازی انفجار

املاک منطقه 22

بازی انفجار شرطی

بازی انفجار شرطی

بازی انفجار

تور کیش

تور اروپا

Comments are closed.