Ogólne informacje o praktykach

1. Studenci Wydziału Biologii UG studiów I i II stopnia z kierunków Biologia i Biologia medyczna oraz I stopnia kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych muszą odbyć w ciągu studiów obowiązkowe praktyki zawodowe w zakładzie pracy. Studenci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela odbywają praktyki w ramach tego przygotowania. Pozostali studenci realizują praktyki zawodowe zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych.

a

2. Praktyki zawodowe odbywają się w czasie wolnym od zajęć akademickich tzn. w okresie od 30 czerwca do 30 września.

a

3. Kierownikiem praktyk zawodowych na Wydziale Biologii jest dr Ryta Suska-Wróbel, sprawy administracyjne załatwia pani Marta Ellwart

 

4. Wszystkie aktualne dokumenty dotyczące praktyk zawodowych dostępne są na Platformie Edukacyjnej:

a. dla kierunku Biologia  https://mdl.ug.edu.pl/course/view.php?id=4195

b. dla kierunku Biologia medyczna https://mdl.ug.edu.pl/course/view.php?id=4196

c. dla kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych https://mdl.ug.edu.pl/course/view.php?id=5230

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wstępna deklaracja przyjęcia na praktyki zawodowe

Regulamin praktyki zawodowej 2020_21

Program praktyki zawodowej – Biologia medyczna

Program praktyki zawodowej -Biologia

Program praktyki zawodowej – Ochrona zasobów przyrodniczych

 

Comments are closed.